Dzięki współpracy z czołowymi Towarzystwami Ubezpieczeniowym oferujemy pełen zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, zarówno w chwili zakupu samochodu nowego, jaki i w kolejnych latach eksploatacji.

W naszej ofercie znajdują się ubezpieczenia pakietowe oraz indywidualne.

Ubezpieczenie autocasco (od uszkodzeń i zniszczeń pojazdu w wyniku wypadku, kradzieży lub czynników losowych) z uwzględnieniem szczególnych elementów:

- Utrzymanie wartości fakturowej pojazdu przy ustalaniu wysokości odszkodowania, przez okres 12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji (w przypadku pojazdów fabrycznie nowych)
- Możliwość utrzymania sumy ubezpieczenia pojazdu przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia polisy (w przypadku pojazdów używanych)
- Bezgotówkowa likwidacja szkód i naprawa w ASO Hyundai tylko z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych i przy zachowaniu procedur technologicznych wymaganych przez producenta.
- Brak potrąceń z ustalonego odszkodowania kwot amortyzacji części i zespołów pojazdu.
- Brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie.

Ubezpieczenie car assistance - zorganizowanie i pokrycie kosztów udzielenia pomocy kierowcy i pasażerom w przypadku unieruchomienia pojazdu na terenie całej Europy ( w tym samochód zastępczy na okres naprawy pojazdu do 14 dni).


Ubezpieczenie Zielona karta - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym


Ubezpieczenie NNW - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (w związku z ruchem tych pojazdów)